RISTSÕNA 1baby-80.gif

Kõik vastused algavad R tähele tähestikus eelneva tähega.

Klõpsa hiire vasaku klahviga numbril ning trüki tühikusse küsimuse vastus.
     1       
          
   2         
          
   3         
 4           
          
          
5